Zaštita ličnih podataka

Obim zaštite
Uloga ove stranice je da korisnika uputi o eventualnom korišćenju njegovih privatnih podataka na veb stranici www.vrticslonce.rs .
Zaštitu ličnih podataka shvatamo ozbiljno ipak ne možemo garantovati da Vaši podaci mogu biti potpuno zaštićeni od uvida strane osobe.

Pristupni podaci
Provajder na kome se nalazi naša stranica stranica, skuplja i snima podatke u vidu Server-Logfile-Protokola. Protokol obuhvata sledeće podatke:

Posećene stranice
Vreme posete
Količinu poslatih podata (MB)
Podatak sa koje stranice ste došli
Koji Brovzer ste koristili
Koji pogonski sistem ste imali instalisan na kompjuteru sa koga ste posetili našu stranicu
Vašu korisničku IP adresu

Svi ovi podaci služe za statističku obradu i za poboljšanje njebstranice. Ukoliko postoji sumnja na neki vid zloupotrebe, protokoli sa servera se mogu koristiti u istražne svrhe.

Rukovanje ličnim podacima
Vaše lične podatke prosleđujemo dalje samo u skladu sa zakonskim okvirima. Pod ličnim podacima podrazumevamo informacije koje Vas bliže određuju i koje omogućuju Vaše praćenje. Na primer Vaše ime, Vaša Emejl adresa ili Vaš telefon.

Rukovanje sa kontakt podacima
Ukoliko ostavite Vaše kontaktne podatke na našem vebsajtu (Emaijl, adresa itd.) oni se čuvaju i ne daju se trećim licima bez Vaše saglasnosti.

Prava korisnika: Informacije, izveštaji i brisanje
Kao korisnik imate pravo na besplatnu informaciju o tome koji su Vaši lični podaci na našem sajtu snimljeni. Takođe imate pravo na zahtev brisanja svih podataka o Vama na našem sajtu ukoliko to nije u suprotnosti sa našim zakonskim obavezama.