UPIS UZ SUBVENCIJE

011 275-83-67
064 000-44-66

Najčešća pitanja u vezi sa subvencijom

Da li u Vašem vrtiću ”Slonče” mogu da ostvarim pravo na subvenciju?

Da, vrtić „Slonče“ je licencirana predškolska ustanova...

Vrtić ”Slonče” je verifikovana ustanova vaspitanja i obrazovanja od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pa shodno tome ostvaruje pravo na nadoknadu dela troškova za boravak deteta tj. subvencije od Grada Beograda.

Da li je cena Vrtića sa subvencijom veća od cene državnog vrtića?

Ne, razliku u cenu subvencioniše Grad Beograd...

Uz pomoć subvencija grada Beograda Vi upisujete Vaše dete po ceni koju biste inače platili u državnom vrtiću!

UPIS UZ SUBVENCIJE

011 275-83-67
064 000-44-66

Najčešća pitanja u vezi sa subvencijom

Da li u Vašem vrtiću ”Slonče” mogu da ostvarim pravo na subvenciju?

Da, vrtić „Slonče“ je licencirana predškolska ustanova...

Vrtić ”Slonče” je verifikovana ustanova vaspitanja i obrazovanja od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pa shodno ostvaruje pravo na nadoknadu dela troškova za boravak deteta tj. subvenciju od grada Beograda.

Da li je cena vrtića sa subvencijom veća od cene državnog vrtića?

Ne, razliku u cenu subvencioniše Grad Beograd...

Uz pomoć subvencija grada Beograda Vi upisujete Vaše dete po ceni koju biste inače platili u državnom vrtiću!

UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU

Skupština Grada Beograda je donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice (u daljem tekstu privatne predškolske ustanove sa verifikacijom MP RS) koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 2/2015).

Pravo na subvenciju imaju sledeći roditelji: 

 1. Državljani Republike Srbije
 2. Deca prijavljena na teritoriji grada Beograda,
 3. Roditelji čije dete nije upisano u državni vrtić.

Procedura je sledeća:

 1. Roditelji odlaze u državni vrtić na teritoriji svoje opštine i podnose zahtev za odbijenicu.
 2. Vrtić taj zahtev prosleđuje Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu grada Beograda čiji upisni odbor zaseda i razmatra zahteve od prvog do petog u mesecu, za zahteve podnete prethodnog meseca.
 3. O svojoj odluci obaveštavaju uprave državnih vrtića i njima direktno prosleđuju odbijenice.
 4. Ukoliko ste ostvarili pravo na subvenciju, o tome ćete biti obavešteni od strane uprave državnog vrtića opštine na kojoj ste podneli zahtev.
 5. Sa odbijenicom dolazite kod nas gde ćete dobiti upute za dodatnu papirologiju koju je neophodno sakupiti.
 6. Sa svom dokumentacijom, članovi našeg tima odlaze u Sekretarijat umesto Vas da obave proceduru upisa u sistem subvencija.

Potrebna dokumenta koja roditelj donosi:

 • Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnog kapaciteta ( ODBIJENICA )
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete,
 • Uverenje o državljanstvu roditelja – podnosioca zahteva (roditelj na čije ime je prepisana odbijenica),
 • Fotokopija lične karte – očitana (roditelja),
 • Fotokopija kartice tekućeg računa roditelja – podnosioca zahteva;

Imate pitanje, pišite nam

13 + 2 =

Kontakt

 

 

 

Vrtić Slonče
Mirijevski Bulevar 41d
11000 Beograd (Palilula)

Telefon: 011 275-83-67
Mobilni: 064 000-44-66

Email: info@vrticslonce.rs