УПИС УЗ СУБВЕНЦИЈЕ

011 275-83-67
064 000-44-66

Најчешћа питања у вези са субвенцијом

Да ли у Вашем вртићу ”Слонче” могу да остварим право на субвенцију?

Да, вртић „Слонче“ је лиценцирана предшколска установа...

Вртић ”Слонче” је верификована установа васпитања и образовања од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, па сходно томе остварује право на надокнаду дела трошкова за боравак детета тј. субвенције од Града Београда.

Да ли је цена Вртића са субвенцијом већа од цене државног вртића?

Не, разлику у цену субвенционише Град Београд...

Уз помоћ субвенција града Београда Ви уписујете Ваше дете по цени коју бисте иначе платили у државном вртићу!

УПИС УЗ СУБВЕНЦИЈЕ

011 275-83-67
064 000-44-66

Најчешћа питања у вези са субвенцијом

Да ли у Вашем вртићу ”Слонче” могу да остварим право на субвенцију?

Да, вртић „Слонче“ је лиценцирана предшколска установа...

Вртић ”Слонче” је верификована установа васпитања и образовања од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, па сходно остварује право на надокнаду дела трошкова за боравак детета тј. субвенцију од града Београда.

Да ли је цена вртића са субвенцијом већа од цене државног вртића?

Не, разлику у цену субвенционише Град Београд...

Уз помоћ субвенција града Београда Ви уписујете Ваше дете по цени коју бисте иначе платили у државном вртићу!

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈУ

Скупштина Града Београда је донела ОДЛУКУ о праву на надокнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно лице или физичко лице (у даљем тексту приватне предшколске установе са верификацијом МП РС) која је објављена у Службеном листу Града Београда број 2/2015).

Право на субвенцију имају следећи родитељи: 

 1. Држављани Републике Србије
 2. Деца пријављена на територији града Београда,
 3. Родитељи чије дете није уписано у државни вртић.

Процедура је следећа:

 1. Родитељи одлазе у државни вртић на територији своје општине и подносе захтев за одбијеницу.
 2. Вртић тај захтев прослеђује Секретаријату за образовање и дечју заштиту града Београда чији уписни одбор заседа и разматра захтеве од првог до петог у месецу, за захтеве поднете претходног месеца.
 3. О својој одлуци обавештавају управе државних вртића и њима директно прослеђују одбијенице.
 4. Уколико сте остварили право на субвенцију, о томе ћете бити обавештени од стране управе државног вртића општине на којој сте поднели захтев.
 5. Са одбијеницом долазите код нас где ћете добити упуте за додатну папирологију коју је неопходно сакупити.
 6. Са свом документацијом, чланови нашег тима одлазе у Секретаријат уместо Вас да обаве процедуру уписа у систем субвенција.

Потребна документа која родитељ доноси:

 • Потврду из државног вртића да дете није уписано због недовољног капацитета ( ОДБИЈЕНИЦА )
 • Извод из матичне књиге рођених за дете,
 • Уверење о држављанству родитеља – подносиоца захтева (родитељ на чије име је преписана одбијеница),
 • Фотокопија личне карте – очитана (родитеља),
 • Фотокопија картице текућег рачуна родитеља – подносиоца захтева;

Имате питање, пишите нам

5 + 7 =

Контакт

 

 

 

Вртић Слонче
Миријевски Булевар 41д
11000 Београд (Палилула)

Телефон: 011 275-83-67
Мобилни: 064 000-44-66

Email: info@vrticslonce.rs