ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Континуирана сарадња родитеља и вртића је неопходна за правилан развој и напредовање детета, као и развој родитељске улоге и унапређивање рада васпитача. Оквир сарадње је јасно дефинисан и подразумева наведене области.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Континуирана сарадња родитеља и вртића је неопходна за правилан развој и напредовање детета, као и развој родитељске улоге и унапређивање рада васпитача. Оквир сарадње је јасно дефинисан и подразумева наведене области.

Врсте сарадње са родитељима

 

 

Rазмена информација

Свакоднева размена информација о дететовом понашању, његовој исхрани и активностима у вртићу, тј. непосредна дневна комуникација између родитеља и вртића.

 

 

Креативни панои

Један од практичних начина да родитељ прати рад свог детета у вртићу јесте излагање дечјих креативних достигнућа.

 

 

Писани извештаји

Изузетан значај придајемо информисању родитеља (писани извештај) о тематским целинама које су пређене на нивоу групе у току протеклог периода.

 

 

Индивидуални разговори

Нудимо могућност индивидуалних разговора родитеља и васпитача у сврху решавања недоумица и проблема који се јављају као саставни део одрастања.

 

 

Упитници и анкете

Овај вид комуникације између вртића и родитеља доприноси нашем ефикаснијем раду јер пратимо потребе и жеље родитеља, као и целокупне породице.

 

 

Систематски прегледи

Два пута годишње, поред редовних прегледа педијатара, организујемо и прегледе стоматолога, логопеда и физијатра. На тај начин сагледавамо целокупан психо-физички развој детета.

Стручни сарадници

Педагог, логопед, дефектолог или педијатар често помажу родитељима у дилеми, те заједно налазе најбоље решење за дечије проблеме.

 

Имате питање, пишите нам

4 + 8 =

Контакт

 

 

 

Вртић Слонче
Миријевски Булевар 41д
11000 Београд (Палилула)

Телефон: 011 275-83-67
Мобилни: 064 000-44-66

Email: info@vrticslonce.rs